Szkoła Podstawowa
im. Marii Skłodowskiej-Curie

Publiczne Gimnazjum
im. Jana Pawła II